Døgnvagt - Tilkaldevagt - Året rundt.
v/ Tom Jensen  -  Agervej 38  -  9970 Strandby  - 98 48 21 00

Energioptimering

- Ved energioptimering vil følgende ting være relevante at forbedre.

1. Ventilation

 1. Reduktion af driftstid
 2. Reduktion af volumenstrømmen og regulering efter behov
 3. Optimering af ventilatorvirkningsgrad
 4. Optimering af remvirkningsgrad
 5. Optimering af motorvirkningsgrad
 6. Reduktion af tryk- og systemtab
 7. Vurdering af temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingsaggregatet
 8. Vurdering af punktudsugenes effektiviteter
 9. Vurdering af varmefladens regulering
 10. Indstillingsværdier for de ønskede temperaturer
 11. Vedligeholdelse af anlæg

2. Belysning

 1. Reduktion af driftstider
 2. Sektionsopdeling af belysningsanlæg
 3. Reduktion af belysningsstyrke
 4. Anvendelse af reflektorer i armaturer for lysstofrør
 5. Farver i lokale
 6. Lyskilder
 7. Anvendelse af energibesparende forkoblinger
 8. Udnyttelse af dagslysindfald
 9. Vedligeholdelse af anlæg

3. Trykluft

 1. Reduktion af driftstider
 2. Reduktion af trykforhold
 3. Ændring af indsugningsforhold
 4. Minimering af elforbrug i forbindelse med lækage
 5. Sektionering delafspærring af trykluftsystem
 6. Kompressorkonfiguration og styring
 7. Erstatning af trykluft
 8. Varmegenvinding
 9. Vedligeholdelse af anlæg

4. Motor

 1. Reduktion af driftstiden
 2. Optimering af motorvirkningsgrad
 3. Hastighedsregulering

5. Pumper

 1. Reduktion af driftstiden
 2. Pumpens størrelse
 3. Pumpens omdrejningstal
 4. Opdeling af pumpeenheder
 5. Optimering af rørsystem
 6. Optimering af motorvirkningsgrad

6. Køl / frys

 1. Kompressor
 2. Fordampnings- og kondenseringstemperaturer
 3. Varmeoverførende flader i fordamper og kondensator
 4. Isolering af kanaler, rør, beholder og rum
 5. Kuldebehov
 6. Varernes opbevaringstemperaturer
 7. Afdækning af køle- og frostmøbler
 8. Etablering af glasfronte i åbne køle- og frostreoler
 9. Placering af varer i køle- og frostrum samt køle- og frostmøbler
 10. Ventilationskøleanlæg
 11. Køling af serverrum
 12. Frikøling
 13. Varmegenvinding
 14. Vedligeholdelse

7. Apparater og udstyr

 1. Kontorapparater
 2. Reduktion af driftstid
 3. Reduktion af tomgangsforbrug
 4. Udskiftning af skærme

8. Storkøkkenudstyr

 1. Reduktion af tomgangsforbrug for komfur
 2. Udskiftning af komfur
 3. Reduktion af tomgangsforbrug for ovn
 4. Reduktion af tomgangsforbrug for opvaskemaskine
 5. Udskiftning af opvaskemaskine
 6. Reduktion af opvarmningstid for kipsteger - opvarmning med låg
 7. Reduktion af tomgangsforbrug for friturekoger
 8. Reduktion af tomgangsforbrug for vandbad

9. Industrianlæg

 1. Minimering af driftstiden
 2. Isoleringsstandard
 3. Dampanlæg
01hus
e78da88de8f39e95a91b5157f3c1582c
7b047167208a3a4b3df995c4fa4ef3f9
26a73034518b7fa6a11542cefc00ac10
7a14775eb15a06df5739fa8b7ecb8a80
01servicefinans